Więź

cemetery-1655391__480

Tomasz Kucina
Więź-

Combo Ludzi
to formacja kapela
ciąg dróg po której amok kruczy
wspólna impreza wyżera tuzy
lecz trel skowronka
anielskiego kodeka posługi
po jakiej dróg kamera
nie tłamsi człowieka
wolny biegnie po łąkach
po zaułkach się włóczy
miast wsi i sumieniem Duszy
zaobiecał że drogi wszystkie
prowadzą do wieka
pod którym Bóg się w Tobie budzi
i w Niebie jeden więcej Człeka
a choćby powieki z róży
w obliczu piekła
twoja Achillesowa pięta …
w kapturze bluzy nie strasz swojej iluzji
więc zapamiętaj
im jesteś większy
tym Miłosierdzia większa Tęcza
oczy twe mruży
Zapamiętaj ! Bóg Duży
czym większa twoja udręka

i wielu innych ludzi.

Ewa Adama

ewa

Tomasz Kucina
Ewa Adama-


Dotykać się krawędzią
lewym parszywym bokiem
wyliczać z palców pięciu
niedoli cnotę

Burczeć, nie czuć, stopić, wmieszać
w lód
czapa polarna na Morzu Barentsa
to jeden Naród?
zimne twe usta, udręka

A jaki masz kurs wokół żebra?
wirujesz w barku Adama
Gdy pyta nagle: Co ty Ewa?
litości w tobie ani grama?

Modlitwa starej kobiety

woman-1848676__480

Tomasz Kucina
Modlitwa starej kobiety-


Nizane paciorki
dłonie to filtr zatroszczenia
może o fałdy populacji
matuzalemia uczynnej prośby
o młodość połogu
w starym łożysku
trzeci stopień dojrzałości
w skali Grannuma
urodzi się stary człowiek?
pewnie weteran wojen?
a jednak poza granicami państwa
retro telefon
infolinia do Absolutu
skupiona wiązka fala komórkowa
sterana kobieta jak stara baśń
kiedy słońce było Bogiem
z blasku srebrna moneta włożona do buta
z epoki wiktoriańskiej
prosi o łaski Matkę Pokoju
tetryczka z bocznej nawy
więc stare są ważne Modlitwy
to targum
fleksyjny język aramejski
„różany i tajemniczy”.