Ewa Adama

ewa

Tomasz Kucina
Ewa Adama-


Dotykać się krawędzią
lewym parszywym bokiem
wyliczać z palców pięciu
niedoli cnotę

Burczeć, nie czuć, stopić, wmieszać
w lód
czapa polarna na Morzu Barentsa
to jeden Naród?
zimne twe usta, udręka

A jaki masz kurs wokół żebra?
wirujesz w barku Adama
Gdy pyta nagle: Co ty Ewa?
litości w tobie ani grama?

Modlitwa starej kobiety

woman-1848676__480

Tomasz Kucina
Modlitwa starej kobiety-


Nizane paciorki
dłonie to filtr zatroszczenia
może o fałdy populacji
matuzalemia uczynnej prośby
o młodość połogu
w starym łożysku
trzeci stopień dojrzałości
w skali Grannuma
urodzi się stary człowiek?
pewnie weteran wojen?
a jednak poza granicami państwa
retro telefon
infolinia do Absolutu
skupiona wiązka fala komórkowa
sterana kobieta jak stara baśń
kiedy słońce było Bogiem
z blasku srebrna moneta włożona do buta
z epoki wiktoriańskiej
prosi o łaski Matkę Pokoju
tetryczka z bocznej nawy
więc stare są ważne Modlitwy
to targum
fleksyjny język aramejski
„różany i tajemniczy”.

Kac

light-1010895__340

Tomasz Kucina
Kac-


Wypływa się przez kac, którego tak na serio nie ma

nie ma,

dyktaty nie istnieją

natchnienie nie znosi uzależnienia
w klatkach poezji zalogowane szaleju kanarki

Serce się ma lewitujące
fruwa pod plagą cywilizacji
dociera w mig do granic
O które potyka kanon abstynencji

O progi chamstwa, modulowany dźwięk
artykułacje gestu

potyka

w naczyniach w żyłach w paśmie codzienności
w skórze lingwistyki

Exegi monumentum

Gdyż 
sztuka nie przemija. Nigdy.